Vezetőknek‎ > ‎

Projekttervező sablon

Projekt: cserkésztábor

0. Küldetés
     Miért? Hasznos állampolgárok nevelése érdekében
     Mit?
     Hogyan?
     Kinek?
     Hol?

 2. Stratégiai célok
Mit kell tennünk ezen társadalmi változások elérése érdekében?
Pl. Formáljunk értékek mentén szerveződő társadalmat!
 1. Hosszútávú hatások
Milyen 5 évnél hosszabb távú társadalmi hatásokat szeretnénk elérni?
Pl. Több hívő felnőtt van a társadalomban.
 9. Hatásindikátorok
Mivel mérjük a társadalmi hatásokat, honnan tudjuk, hogy megvalósultak a stratégiai célok?
Pl. A következő népszámlálásnál többen vallják magukat vallásosnak.
 4. Konkrét célok
Ennek érdekében milyen célokat tűzünk ki?
Pl. Rendelkezzenek rendszeres hitélettel!
 3. Középtávú következmények
Mit akarunk elérni 1-5 éven belül azokkal, akiknek a programot szervezzük?
Pl. Mélyebb istenkapcsolatuk alakul ki.
 8. Következményindikátorok
Mivel mérjük a következményeket, honnan tudjuk, hogy megvalósultak a  konkrét célok?
Pl. A gyerek tábor után rendszeresen jár misére, hittanra.
 6. Feladatok
Milyen feladataink vannak ezzel?
Pl. Legyenek napi imák, mise, lelki nap!
 5. Rövidtávú eredmények
Mi legyen a program konkrét eredménye?
Pl. A gyerek szívesen imádkozik - akár saját szavaival.
 7. Eredményindikátorok
Mivel mérjük az eredményeket, honnan tudjuk, hogy elértük a kívánt eredményt?
Pl. Vannak reggeli, esti és étkezési imák, egy mise és egy lelki nap.

Comments