Pedagógiai fejlesztő munkatárs

Kádár Cecília

608. Schola Caritatis cserkészcsapat

Elérhetőség

Röviden róla

 • 1983-ban született
 • cserkészek között “Cilinder” néven is ismert
 • 1999-ben szerzett őrsvezetői képesítést, majd
 • 2005-ben segédtiszti képesítést a VI. cserkészkerületben
 • 2006-ban elvégezte a Kiscserkészvezető-képzőt
 • csapatában volt őrsvezető, rajparancsnok és csapatparancsnok-helyettes
 • volt kerületi lányvezető, kerületi főtitkár, KIB-küldött és OIB-küldött
 • 2003-tól 2007-ig ŐV-kiképző, majd 2008-2009-ben ST-kiképző Pécsen
 • 2008-ban a PTE-KTK-n szerzett diplomát menedzsment-tanácsadás szakirányon
 • 2009-ben  pedig tanítói oklevelet német műv.területen
 • eddig tanítóként dolgozott Pesthidegkúton az ÖKU-ban
 • az ELTE-PPK neveléstudományi szakán tanult intézményfejlesztést
 • jelenleg pszichodráma-asszisztensi képzésen vesz részt

Bemutatkozás

  Szekszárdon születtem, és ott is laktam jó sokáig, öt éve pedig Budapesten élek és dolgozom. Érdekes, hogy a cserkészéletem viszont pont fordított irányból indult.

  Életem első cserkésztáborába egy X. cserkészkerületi csapattal jutottam el 1998 nyarán, ahová az egyik ismerősünk hívott meg. Miután itt „nálatok” megízleltem a cserkészélet ízét, elhatároztam, hogy csatlakozom a szekszárdi csapathoz, amelynek mindmáig tagja vagyok. 

  A pedagógiai fejlesztő munkatárs (PFM) pozíció azóta foglalkoztat, mióta a saját kerületemben elindult ez a csapatok által ingyen igénybe vehető szolgáltatás, amelynek célja a cserkészmunka pedagógiai szakmai fejlesztése. A PFM-eknek országos hálózata van, amelyben minden kerületi munkatárs a minőségi és mennyiségi növekedés támogatásával foglalkozik a helyi szinteken, a működő csapatokban.

  Az én feladataim is széles skálán mozognak: a cserkészcsapatok helyi identitásának és küldetésének megfogalmazásától kezdve, a Szövetség nevelési programjának teljes implementációig sokféle munkám van. Természetesen a tervezést és ütemezést minden esetben a kerületi elnökséggel együtt alakítjuk ki, havi rendszerességgel. A fejlesztési folyamat a cserkészcsapatok megismerésével, a partnerségi viszony kialakításával kezdődik, ami után szeretnék a csapat vezetésével közös célokat megformálni, megvalósítani és azok eredményeit a későbbiekben értékelni. Így tehát elsősorban a cserkészcsapatok parancsnokaival és felnőtt vezetőivel leszek kapcsolatban. Az őrsvezetéssel, módszertannal kapcsolatban felmerült kérdésekre gyakornokom fog tudni kimerítő választ adni.

  Hogy miért van ránk szükség? Egyrészt minden csapatnak lehet olyan kérdése, amelynek megválaszolásához érdemes egy külső tanácsadót, segítőt is bevonni. Másrészt az országos/kerületi vezetés kíváncsi a csapatok életére és működésére, de az elnökségi tagok idő és források hiányában nem tudják személyesen tartani a kapcsolatot a csapatokkal.

  Kollégáim eddigi tapasztalatai alapján az első időszakban kétféle parancsnok létezik: az egyik nagyon örül ennek a lehetőségnek, a másik pedig elutasítja, mert vagy fél attól, hogy kiderülnek a csapata gyengeségei, vagy azt gondolja, nincsenek is. Remélem, hogy a X. cserkészkerületben eredményesen tudunk majd együttműködni és a végén mindenki megtalálja a rendszer pozitívumait.

  Ebben bízva kívánok jó munkát minden cserkészvezetőnek!


Kádár Cecília csst.
Aloldalak (1): A PFM-hálózat