Pedagógiai fejlesztő gyakornok

Lakatos Júlia Anna

121.  Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat

Elérhetőség

Röviden róla

  • 1991-ben született
  • 2004-ben tesz cserkészfogadalmat
  • 2007-ben szerez őrsvezetői képesítést Bugacon majd
  • 2012-ben segédtiszti képesítést a 19/A Gilwell-kagylós STVK-ban történő részvétel után
  • 2011- 2013-ig kiképzőként szolgál a Bugaci Őrsvezetőképzőben majd
  • 2014-ben a X. Kárpátaljai Őrsvezetőképzőben
  • csapatában 2007 óta őrsvezető
  • jelenleg pszichológia szakos hallgató

Bemutatkozás

Kecskeméten születtem és viszonylag későn, egy barátnőm javaslatára kezdtem el cserkészkedni a Kecskeméti Református Gimnázium csapatában.

Nagy hatással volt rám az őrsvezetőképzés, a cserkészmunkában is leginkább az őrsvezetésben találtam meg a helyem. Remélem kiképzői munkám során sikerült ennek szeretetét és felelősségét átadnom a ránk bízottaknak!

Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán hallgatok pszichológiát. Továbbra is a kisközösségek működése, a csoportban való egymásra hatás és a személyiségfejlesztés érdekel.

Az ezekben összegyűjtött tapasztalatom és tudásom igyekszem felhasználni és megosztani Cilinder mellett, pedagógiai fejlesztő gyakornokként a X. cserkészkerületben.


Comments