Archív‎ > ‎

Temetés

Récsey Béla cst.,

Igen tisztelt, kedves testvéreim és cserkésztársaim!

Fájdalomtól megtört, alázatos szívvel, de Béla bátyánk iránti szeretettől egybeforrott és az Úrhoz felemelt lélekkel veszünk búcsút Tőle: Példaképünktől. Igen Példaképünktől!

Úgy gondolom és hiszem, hogy most nem szólhat szó sem gondolat, ami hozzá méltó volna más, mint az Övé. Nyolc hónapja közgyűlésünkkor, mint örökös tiszteletbeli Elnökünk köszöntőjében olyan üzenetet adott a cserkészeknek, amit csak Ö a szenvedésben és tapasztalatokban gazdag személyiség tudott így megfogalmazni: " ... a rossz (történelmi) időszakokban akad olyan személyiség, aki szembe tud, akar és mer szállni a nehézségekkel. A Gondviselés ad ilyet..."

Igen, őt, Béla bátyánkat ilyennek adta a Teremtő.

Be kell itt iktatnom alig néhány napos élményemet ahhoz, hogy a cserkésztörvényekkel foglalkozó gondolatainak személyes mélységét; megérthessük. (Pomázi orvoskolléga idézte a döbbenetes esetet.) Tudjuk, hogy szellemi, hitbéli alapállása miatt helyezték ki a pomázi intézetbe dolgozni annakidején. Egykori pomázi orvoskollégája további, még keményebb helytállásáról tudósított: Az ott töltött évek során Dr. Récsey Bélát igazgatóhelyettessé nevezték ki, magas szintű tudása, munkája elismeréseként. Igen rövid idő múltán – pártutasításra – visszavonták a kinevezést. Aki csak kicsit is beleéli magát az akkori világ negatív erkölcsi pártirányzataiba, felfogja a "miért" korábbihoz hasonló indokát.

Tudom, mindenki megérti, hogy most kell minden cserkész nevében megköszönnöm Béla bátyánk kedves Feleségének a sokszor hősies és mindenképpen magasztos helytállást, ami minden cserkészfeleség és édesanya örök példaképévé emeli.

Végül az előzőek fényében idézem a cserkésztörvényt aktualizáló üzenetét: "...a cserkésztörvényeken alapuló...életforma az, ami a legfontosabb ... nagyon nehéz eleget tenni: a mai hazug, csaló, önző, hipokrita világban adjam ki magamat ... olyanoknak, akiknek a becsületről fogalmuk sincs? ... annak a protekciós, összeköttetései révén elém és fölém kerülő valakinek engedelmeskedjem, akinél sokkal többet tudok? ... a mai világ nem kedvez a törvények szerinti életnek ... Mégsem szabad feladnunk! Lehet, hogy mi nem érjük meg, de megérhetik gyermekeink, unokáink, ... érdemes így élnünk, példát mutatnunk, hogy majd ha sor kerül rá nyugodt lélekkel mondhassuk: a jó harcot megharcoltam, megtartottam a fogadalmamat."

Elnök úr! Béla bátyánk! Megértettem, megértettük üzenetedet. Mint utódod kötelességemnek tartom, hogy jó munkával jó harcunkat megharcoljuk, fogadalmunkat Hozzád híven megtartsuk!

Budapest, Kassai tér, 2004. december 20.

Németh István

Comments