Archív‎ > ‎

Segédtiszti Fórum beszámolók

XIII. Segédtiszti Fórum

2003. november 29.

Legutóbbi Fórumunkon egy olyan témakörben kaptunk rengeteg ötletet, ami minden csapatot érint, és bizony nagyon sok múlik rajta.

A toborzásról volt szó. Megismertük, hogy Zsiráfék, azaz Tabajdi Gáborék, milyen módszerekkel "vadásszák" az embereiket a 293. sz. Szent Kapisztrán Cserkészcsapatba. Külön hangsúlyt helyeznek az iskolai és hittanórai toborzásra, de a legfőbb utánpótlási bázisuk a testvérekből, barátokból és természetesen a kiscserkészekből épül fel. Zsiráf rávilágított a szülőkkel való kapcsolattartás fontosságára is.

A több cd-nyi képtár, színes újságok, plakátok és legfrissebb művük, egy 20 perces videofilm, mind-mind alkalmas a cserkészet reklámozására. Az eszközökön túl komoly vezetői fölkészülés és a taktikai megbeszélések végeredménye egy-egy hatásos és eredményes toborzás. Az előadás után a résztvevők készítettek egy toborzóplakátot, mely szerintük figyelemfelkeltő. (Barna Gábortól lehet kölcsönkérni.)

A plakátkészítő munka - mely közben teával és keksszel frissítettük magunkat - szép lassan komoly beszélgetéssé alakult át, melynek fő témája a kerületi vezetőképzés volt.

Kedves segédtisztek! Kérlek benneteket, hogy ne szalasszátok el ezeket a remek lehetőségeket. Ezen a fórumon is olyan ötleteket és tapasztalatokat hallhattunk, amiket biztosan tudunk kamatoztatni.

Orosz László


2. oldal

XII. Segédtiszti Fórum

2003. február 15.

A Segédtiszti Fórum mostani témája az egészségnevelés és a szexualitás volt.

Családanyaként - két majdnem felnőtt fiúval és egy csöpp kislánnyal - már volt elképzelésem, hogy milyen fontos a megfelelő tájékozottság, milyen felelősség egy elhangzott, (vagy egy kimondatlan) kérdésre az azonnali válasz. Azonban leányraj vezetőjeként, 5 és 17 év közötti korosztály vezetése során ez fokozottan igaz.

Igazolta ezt egy 1995. évi statisztikai felmérés is, amelyből kiderült, hogy:

  • A gimnazisták 34 %-a, a szakmunkástanulók 66 %-a él AKTÍV szexuális életet.
  • A szexuális aktivitás 14 %-ban már 12-13 éves korban jelen van.
  • A szexualitásban aktív fiatalok körében jelentősen magasabb az egyéb RIZIKÓFAKTOROK (dohányzás-, alkohol- és drogfogyasztás) együttes jelenléte, mint szexuálisan inaktív társaiknál.

A szexuális úton terjedő betegségekről ismereteik nagyon hiányosak! Az AIDS-re vonatkozóan a szakmunkástanulók 72 %-a, a gimnazisták 12 %-a, a Hepatitis B-re vonatkozóan a gimnazisták 97 %-a ROSSZ választ adott. A fiatalok 92 %-a egyáltalán nem hallott ilyen betegségről!!

Ránky Edit segítségével sikerült módszertani betekintést nyernünk e tárgy pedagógiájába. Megvallom, nekem is magamba kellett néznem, hogy mindenben elég tájékozott vagyok-e? Tudok-e erről több, néha talán szertelen hallgatóság előtt beszélni? Vagy spontán helyzetben zavartság nélkül, helyesen válaszolni, helyesen reagálni? S amit láttam, arra ösztönöz, hogy többet tanuljak, mint e néhány órában sikerült.

TE, kedves cserkész vezető társam! Te hogyan felelsz ezekre a kérdésekre? Ha lesz még ilyen, hasonló tájékoztatás lehet, hogy eljössz? Akkor jó! Hátha nem csak hárman leszünk a hallgatóság!

Illésné Bagi Mária

Comments