Archív‎ > ‎

Csapatparancsnoki vezetőképzés

Csapatparancsnoki vezetőképzés

Az MCSSZ központi cspkvk-t hirdet csapatparancsnoki megbízatással rendelkezők, vagy azt rövidesen kapók részére (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a határozatképes ülés után ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi hallgatólagos elfogadásával). A képzés a csapatparanacsnoki feladatokkal ismerteti meg a jelölteket.

Igényfelmérés: 2008. november 30-ig.
Jelentkezés: 2008. december 31-ig.
Képzési alkalmak:A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is lesznek feladatok. A képzés elvégzéséhez elengedhetetlen a drótposta és a világháló használata, így kérem, aki még nem rendelkezik vele, fogjon hozzá a megismeréséhez! A képzés nem könnyű, de teljesíthető. Mindenféle észrevétel elé örömmel és nyitottan állok, amennyiben az javító szándékú.

Mivel az ASz jelenlegi előírásai alapján csak tiszt-tag lehet cspk, így fel sem merült bennem, hogy a tiszti (cserkésztiszti vagy cserkészsegédtiszti) képesítést, mint alapkövetelményt beleírjam. Mivel volt olyan érdeklődő, aki ennek hiányában kívánt cspk. lenni, így ezen hiányosságomat pótolom!

Kérdés és jelentkezés az igényfelmérésre új címen! cspkvk@cserkesz.hu

Ez a képzes pontosan azoknak szól, akik (leendő) csapatparancsnokok. A cspk megbízatás miatt ne menjenek CstVK-ra!

Solymosi Balázs cst.

Comments