Archív‎ > ‎

Adventi lelkinap és lelkigyakorlat beszámolója

Beszámoló a Kerületi Ökumenikus Lelkinapról és Katolikus lelkigyakorlatról


A csapatokból érkező igények alapján a X. cserkészkerület felkérte az Ichthüsz és Táborkereszt közösségeket Ökumenikus Adventi Lelkinap szervezésére. Hogy ezt a napot a kerület cserkészei számára minél gazdagabbá tegyük, a Táborkereszt a katolikus vallású cserkészek sajátos igényeire, a saját hagyományok elmélyítésének szükségességére való tekintettel gyónással, szentmisével egybekötött lelkinapot szervezett aznap délelőttre, az Ichthüsz pedig az 1. sz. KIE cserkészcsapat 100 éves évfordulós ünnepségét és a Betlehemi láng átadását szervezte aznap estére.

A katolikus cserkészek számára ez a nap a Szent Imre Templomban kezdődött, ahol Brückner Ákos atya, a Táborkereszt tiszteletbeli elnöke tartott szentmisét. Utána a Budai Ciszterci Szent Imre plébánián folytatódott a program. A Mária út egyesület tagjaitól hallottunk előadást egyesületükről, az általuk tervezett, kiépített és gondozott zarándokutakról, a természetjárásban és kirándulásban rejlő spirituális lehetőségekről. Ez minden cserkész, cserkészvezető számára nagy lehetőséget jelent színvonalas, alapelveinkkel, céljainkkal és módszereinkkel teljesen egybevágó programok szervezéséhez, melyekről az egyesület honlapján (www.mariaut.hu

Délután a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székhelyén folytatódott a program, ahol számos protestáns cserkésztestvérünk csatlakozott hozzánk. Megnyitásként Bóna Zoltán református lelkész, az Ichthüsz elnöke vezetésével rövid áhítaton vettünk rész, melyen mindenki által ismerős egyházi énekeket énekeltünk, a Szentírásból hallhattuk az Úr igéjét és ennek mának szóló értelmezését a lelkész úr jóvoltából. Utána a Szentírással és Adventtel kapcsolatos tudásunkat mérhettük össze egy rövid vetélkedő formájában, melynek kiértékelése jó alkalmat adott ismereteink elmélyítésére. Ezek után Brückner Ákos atya gondolatait hallottuk az adventi készület lehetséges módjairól, majd kiscsoportos beszélgetésekben nyílott mód gondolataink megfogalmazására. Rövid játék után egy önvizsgálatra késztető imával, elmélkedéssel fejeződött be a lelkinap.

Rövid szünet után került sor az 1. sz. BKIE alapításának 100 és az Ichthüsz Közösség alapításának 90 éves évfordulói ünnepségére, melyben színvonalas történészi előadást hallottunk a magyar cserkészet kezdeteiről és személyes élménybeszámolót a csapattagok jóvoltából. Öröm volt látni, hogy közben egyre többen lettünk, a lámpásokkal érkezőknek köszönhetően.

A Bóna Zoltán által vezetett szép átadó ünnepségen Kispál György atya, a Táborkereszt elnöke tartott beszédet, melyben külön kiemelte az összefogás, segítségnyújtás erényét, mely sokat jelentett az iszapkatasztrófa áldozatainak. Köszönjük az Ichthüsz közösségnek, hogy elhozta közénk a lángot és meleg szívvel látott vendégül bennünket!

Végezetül szeretnénk megköszönni a X. cserkészkerület, kiemelten Téglás Gergely kerületi vezetőtiszt erkölcsi támogatását, segítségét és Futó Ádám Jácint segédtiszt jelölt mintaszerű szervezőmunkáját és értékes tanácsait a további találkozók szervezéséhez!

A nagyon gazdag nap során a legnagyobb örömöt az jelentette számomra, hogy sikerült a két lelkiségi mozgalomnak testvéri szeretettel együtt működnie és mindkét közösség vezetőiben a nap végén az fogalmazódott meg, hogy jövőre is így, együtt kell szervezni a lelki napot és a láng átadását. Abban a reményben váltunk el egymástól, hogy hagyományt sikerült evvel teremteni és az idei év "gyermekbetegségein" túljutva jövőre még színvonalasabb és tartalmasabb rendezvénysorozattal sikerül a kerület cserkészeinek közösen készülni Isten Krisztusban megtestesülő szeretetének személyes elfogadására és továbbadására.

Dr. Csobolyó Eszter st.csp.Comments