Archív‎ > ‎

A Kerületi Jelölőbizottság felhívása

A Kerületi Jelölőbizottság 2009. december 1-jén megtartott alakuló ülésén a 2010. évi rendes közgyűlésig terjedő időszakra Orosz László segédtisztet választotta elnökéül. A jelölőbizottság további tagjai Fóris Borbála segédtiszt és Turba László cserkésztiszt.

A Kerületi Jelölőbizottság feladatának megfelelően, 2010. február 21-re kiírt Rendes Közgyűlésre alkalmas jelölteket keres a következő tisztségekre:

  • Felügyelő Bizottságba küldött tag (1 fő),
  • Kerületi Intézőbizottsági tagok,
  • Kerületi Fegyelmi Bizottság 1 tagja és 2 póttag,
  • Országos Intézőbizottságba küldött tag (1 fő).

Jelölési feltételek:

  • büntetlen előélet,
  • előírt képesítés,
  • rendezett magánélet.

A jelöléshez szükséges adatok:

A jelölt személyi adatai (név, cím, telefon, drótposta cím, csapatszám, képesítés), rövid önéletrajza, a jelölést elfogadó nyilatkozata, a jelölés indoklása.

A jelöltek listáját a Tisztújító Közgyűlés előtt 6 héttel nyilvánosságra kell hozni. (ASZ 69§)

A javaslatokat 2009. december 31-ig írásban kérjük leadni a Jelölőbizottsághoz.

Levelezési cím:

Turba László 1142 Budapest, Szőnyi út 29.

Fóris Borbála - KJB tag


ĉ
János R,
2013. márc. 19. 8:47
Comments